Skip to content
Menu

Zoek naar werkwoord

Vervoeging werkwoord disolver

Nederlands : ontbinden
Engels : to dissolve

Algemene vervoegingen van disolver

Infinitief disolver
Gerundium disolviendo
Voltooid deelwoord disuelto


Aantonende wijs

Tegenwoordige tijd

yo disuelvo
disuelves
él, ella, usted disuelve
nosotros, nosotras disolvemos
vosotros, vosotras disolvéis
ellos, ellas, ustedes disuelven

Onvoltooid verleden tijd

yo disolvía
disolvías
él, ella, usted disolvía
nosotros, nosotras disolvíamos
vosotros, vosotras disolvíais
ellos, ellas, ustedes disolvían

Verleden tijd

yo disolví
disolviste
él, ella, usted disolvió
nosotros, nosotras disolvimos
vosotros, vosotras disolvisteis
ellos, ellas, ustedes disolvieron

Toekomende tijd

yo disolveré
disolverás
él, ella, usted disolverá
nosotros, nosotras disolveremos
vosotros, vosotras disolveréis
ellos, ellas, ustedes disolverán


Aanvoegende wijs

Tegenwoordige tijd

yo disuelva
disuelvas
él, ella, usted disuelva
nosotros, nosotras disolvamos
vosotros, vosotras disolváis
ellos, ellas, ustedes disuelvan

Toekomende tijd

yo disolviere
disolvieres
él, ella, usted disolviere
nosotros, nosotras disolviéremos
vosotros, vosotras disolviereis
ellos, ellas, ustedes disolvieren

Onvoltooid verleden tijd

yo disolviera
disolvieras
él, ella, usted disolviera
nosotros, nosotras disolviéramos
vosotros, vosotras disolvierais
ellos, ellas, ustedes disolvieran
yo disolviese
disolvieses
él, ella, usted disolviese
nosotros, nosotras disolviésemos
vosotros, vosotras disolvieseis
ellos, ellas, ustedes disolviesen


Voorwaardelijke wijs

yo disolvería
disolverías
él, ella, usted disolvería
nosotros, nosotras disolveríamos
vosotros, vosotras disolveríais
ellos, ellas, ustedes disolverían


Gebiedende wijs

Bevestigend

(tú) disuelve
(usted) disuelva
(nosotros/-as) disolvamos
(vosotros/-as) disolved
(ustedes) disuelvan

Ontkennend

(tú) no disuelvas
(usted) no disuelva
(nosotros/-as) no disolvamos
(vosotros/-as) no disolváis
(ustedes) no disuelvan

Spaans leren in een kleine & gezellige groep! Espalmía

Reguliere cursus

De ideale mix tussen grammaticale uitleg, luisteren, schrijven, lezen en spreekvaardigheid.

Conversatiecursus

Geschikt voor cursisten die de grammatica deels beheersen en meer aan de praat willen!

Praktische informatie

Vind hier alles over de de cursussen, veelgestelde vragen en kosten van de cursus.