Skip to content
Menu

Zoek naar werkwoord

Vervoeging werkwoord acontecer

Nederlands : gebeuren; plaatshebben
Engels : to happen; to take place

Algemene vervoegingen van acontecer

Infinitief acontecer
Gerundium aconteciendo
Voltooid deelwoord acontecido


Aantonende wijs

Tegenwoordige tijd

yo
él, ella, usted acontece
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontecen

Onvoltooid verleden tijd

yo
él, ella, usted acontecía
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontecían

Verleden tijd

yo
él, ella, usted aconteció
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontecieron

Toekomende tijd

yo
él, ella, usted acontecerá
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontecerán


Aanvoegende wijs

Tegenwoordige tijd

yo
él, ella, usted acontezca
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontezcan

Toekomende tijd

yo
él, ella, usted aconteciere
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontecieren

Onvoltooid verleden tijd

yo
él, ella, usted aconteciera
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontecieran
yo
él, ella, usted aconteciese
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes aconteciesen


Voorwaardelijke wijs

yo
él, ella, usted acontecería
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes acontecerían


Gebiedende wijs

Bevestigend

(tú)
(usted) acontezca
(nosotros/-as)
(vosotros/-as)
(ustedes) acontezcan

Ontkennend

(tú) no
(usted) no acontezca
(nosotros/-as) no
(vosotros/-as) no
(ustedes) no acontezcan

Spaans leren in een kleine & gezellige groep! Espalmía

Reguliere cursus

De ideale mix tussen grammaticale uitleg, luisteren, schrijven, lezen en spreekvaardigheid.

Conversatiecursus

Geschikt voor cursisten die de grammatica deels beheersen en meer aan de praat willen!

Praktische informatie

Vind hier alles over de de cursussen, veelgestelde vragen en kosten van de cursus.