Skip to content
Menu

Beste cursisten,

Met dit bericht wil ik jullie laten weten, dat ik genoodzaakt ben om het lesgeld met € 1,15 per les te verhogen. De kosten van een cursus van 13 lessen zullen derhalve € 270,- bedragen, uiteraard inclusief het lesmateriaal.

Tevens wil ik jullie op de hoogte stellen van een administratieve wijziging, die met ingang van 01 september as. zal worden ingevoerd.

Tot op heden heb ik nooit inschrijfgeld gevraagd en was het mogelijk om het lesgeld in drie gelijke termijnen te voldoen. De praktijk heeft me echter geleerd dat ik wat strakkere regels moet gaan handhaven…

Vanaf 01 september 2016 wordt de regel van toepassing, dat inschrijving voor een cursus pas definitief is als het inschrijfgeld ad € 95,- op rekening van Espalmía is ontvangen. Dit bedrag is gelijk aan het eerste termijn, vermeerderd met € 5,- administratiekosten. Is dit bedrag een week voor aanvang van de gekozen cursus niet bijgeschreven, vervalt de inschrijving.

Het resterende lesgeld ad € 180,- dient vervolgens binnen 6 weken na aanvang van de cursus te zijn voldaan, dus voor eind oktober.

Voor cursisten die door deze administratieve wijziging nu niet meer zouden kunnen meedoen, wil ik altijd een uitzondering maken. In dat geval kun je even contact met mij opnemen.Verder blijf ik ook participeren in Rechtop!

Uiteraard staat het je vrij om het lesgeld in één keer te voldoen. Dan blijft niettemin de regel van kracht dat het bedrag een week voor aanvang van de gekozen cursus moet zijn bijgeschreven op de rekening van Espalmía. De € 5,- administratiekosten hoeven dan niet te worden betaald. Voor alle zekerheid vermeld ik onder aan de brief mijn gegevens.

Ik hoop dat jullie begrip hebben voor deze noodzakelijke aanpassing!

Un cordial saludo,
Mirella

Nieuwe cursussen
Twee keer per jaar zullen er nieuwe cursussen van start gaan; februari en september. Kijk voor het actuele aanbod op onze Facebook-pagina.

Mocht een cursus als VOL staan aangemerkt, neem dan even telefonisch contact op.
Wellicht is er in de tussentijd toch onverwacht een plaatsje vrijgekomen of wordt er alsnog een andere cursus gestart.

Alle ingeschreven cursisten zullen uiterlijk twee weken voor aanvang via de mail een uitnodigingsbrief ontvangen met daarin de lesdata en overige handige informatie.
Mocht je je hebben opgegeven, maar ontvang je geen brief, neem dan even telefonisch contact op (0570-651896).

Nieuw project
Espalmía is met ingang van 1 januari 2014 jl. het A.C.E./SHIN gaan steunen.
Dit is een refugio (asiel) voor honden dat zich verzet tegen het mishandelen en doden van (zwerf)honden in Zuid-Spanje.
We doen dit door een bijdrage ad € 0,50 te vragen voor het lenen van boekjes en dvd’s.
Natuurlijk mag er altijd een donatie worden gedaan!!!
Met de opbrengst adopteren we financieel een podenco (Spaans hondenras).
Inmiddels fosteren we twee hondjes, continu!!

Voor meer informatie, kijk onder: Sponsoring.

ellen 076.JPG (2102819 bytes)
Tenerife (met dank aan Ellen)