Diploma’s (D.E.L.E.)

DELE is de afkorting van `Diploma de Español como Lengua Extranjera´ en het betekent `Diploma voor Spaans als Vreemde Taal´. De DELE diploma’s zijn de enige officiële diploma’s met een internationale karakter die de kennis en beheersing van de Spaanse taal bewijzen en die namens de Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport door het Instituto Cervantes worden toegekend.
De diploma’s worden wereldwijd erkend door particuliere ondernemingen, de kamers van koophandel en door zowel particuliere als openbare onderwijsinstellingen.

De DELE-diploma’s die kunnen worden behaald zijn de volgende:

DELE A1
Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om dagelijks veelgebruikte uitdrukkingen te kunnen begrijpen en toepassen in welk Spaanstalig land dan ook.
Het examen bestaat uit lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

DELE A2
Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om alledaagse veelgebruikte zinnen en uitdrukkingen te kunnen begrijpen die te maken hebben uit een voor hem relevante ervaringssfeer (algemene informatie over zichzelf en zijn familie, boodschappen, interessante plekken, etc.)
Het examen bestaat uit lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

DELE Inicial B1
Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich te redden in situaties die een basis communicatieniveau vereisen.
Het examen bestaat behalve uit lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid ook uit allerlei
testoefeningen ter controle van de kennis van de grammatica en vocabulaire.

DELE Intermedio B2
Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich te redden onder normale communicatieve omstandigheden in alledaagse situaties die geen specifiek taalgebruik vereisen.
Het examen bestaat behalve uit lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid ook uit allerlei
testoefeningen ter controle van de kennis van de grammatica en vocabulaire.

DELE Superior C2
Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich te redden in situaties die zeer specifiek gebruik van de Spaanse taal en kennis van de Spaanse cultuur vereisen.
Het examen bestaat behalve uit lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid ook uit allerlei
testoefeningen ter controle van de kennis van de grammatica en vocabulaire.

De examens worden twee keer per jaar, in mei en in november, door Instituto Cervantes afgenomen.

Alle informatie over de DELE-diploma’s kunt u vinden op pagina:
http://diplomas.cervantes.es

Bij Espalmía kun je je middels een cursus van 13 lessen op deze examens voorbereiden. Er wordt gewerkt met het materiaal dat ook bij Instituto Cervantes wordt gebruikt.
Uiteraard is het niet verplicht deel te nemen aan het examen. Er kan ook aan de cursus worden meegedaan zonder deelname aan het examen.

De examens A1 en A2 zijn nog niet zo lang geleden door Instituto Cervantes ingevoerd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat A1 en A2 een voorbereiding zijn op de zwaardere examens.

Om enigszins een idee te geven om welk niveau het hier dan gaat; na NIVEL III moeten er voldoende kennis en vaardigheden aanwezig zijn om dit examen met goed gevolg te kunnen afleggen.

Op dit moment hebben tien cursisten meegedaan met het examen B1 en zij zijn allemaal geslaagd!!!

De kosten van het materiaal zitten in het cursusgeld, maar het examengeld moet door de cursist(e) zelf worden gedragen.

Hoofdkantoor Instituto Cervantes in Madrid

Direct contact opnemen
Contactformulier invullen
Direct mailen
Bel 0570 651 896