Skip to content
Menu

Conversatiecursus

Een conversatiecursus bestaat uit 13 lessen. Het betreffen cursussen die specifiek gericht zijn op de spreekvaardigheid, waarbij enige herhaling van de grammatica niet wordt vergeten.
Veel cursisten maken van deze cursussen gebruik om de geleerde stof uit de reguliere cursus nog eens goed te herhalen en in de praktijk te brengen.

Er zijn twee niveau’s; C-I en C-II welke dus aansluiten op de reguliere cursussen Nivel I en Nivel II.

Uiteraard zijn deze cursussen ook toegankelijk voor mensen die de reguliere cursus niet hebben gevolgd. Indien daar behoefte aan is, kan de map van de reguliere cursus tegen een bedrag ad € 20,- worden aangeschaft.

Nivel C-I

De map bevat 13 hoofdstukken.
Elk hoofdstuk is gericht op de spreekvaardigheid en het in de praktijk brengen van de opgebouwde kennis.

Elk hoofdstuk bevat ook een herhaling van grammatica, die in de vorm van een oefening die thuis als huiswerk wordt gemaakt. Deze oefening wordt aan het begin van de volgende les nagekeken en, indien nodig, besproken.

Deze cursus sluit naadloos aan op de reguliere cursus Nivel I.

Nivel C-II

De map bevat 13 hoofdstukken.
Elk hoofdstuk is gericht op de spreekvaardigheid en het in de praktijk brengen van de opgebouwde kennis.

Elk hoofdstuk bevat ook een herhaling van grammatica, die in de vorm van een oefening die thuis als huiswerk wordt gemaakt. Deze oefening wordt aan het begin van de volgende les nagekeken en, indien nodig, besproken.

Deze cursus sluit naadloos aan op de reguliere cursus Nivel II.